Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Tmi Hanna Mulli/Tilauskuvaamo WesArt
Riistatie 6
90450 Kempele
Puh. 040 182 9950
Sähköposti: hanna@wesart.fi
Yhteyshenkilö: Hanna Mulli

2. Rekisterin nimi

WesArt tilauskuvaamon asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tilausten käsittelyä ja asiakassuhteiden ylläpitoa varten. Kuvia myös käytetään WesArtin markkinoinnissa ja some-kanavissa jos asiakas ei ole sitä kieltänyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tilausten käsittelyä ja asiakassuhteiden ylläpitoa varten. Kuvia myös käytetään WesArtin markkinoinnissa ja some-kanavissa jos asiakas ei ole sitä kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintitiedot:
Etunimi, sukunimi, yrityksen nimi (jos kyseesä yritys), postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Myös kaikki asiakkaan kuvat jäävät talteen koneelle ja ulkoiselle kovolle.

6. Tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät asiakkaan antamista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietorekisteri on tarkoitettu ainoastaan WesArtin ja asiakkaiden väliseen asioiden hoitoon. Asiakkaan kuvia jaan asiakkaalle Pixiesetin tai googledriven kautta.

Google Analytics -palvelua käyttämällä saan tietoa sivuston kävijämääristä sekä kävijöiden käyttäytymisestä.

Passikuvissa syötän tarvittaessa asiakkaan nimen poliisin lupahallinnon valokuvapalvelimelle, jonne kirjaudun katso-tunnuksilla. Kuvatunnusta varten syötän asiakkaan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen asiakkaan viestiin, joka lähetetään lupahallinnon valokupalvelimelta.

Muuhun tarkoitukseen tai muille tahoille rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytän asiakkaiden kuvia heille itselleen jakaessaan Pixiesetiä tai googledrivea. Nämä palvelut huolehtivat itse omien palvelimiensa tietoturvasta.

Käytän sivustolla analytiikkapalveluita, jotka toimiakseen keräävät tietoa sivuston liikenteestä ja saattavat tallentaa sitä myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedostot

Sähköposti, Pixieset ja googledrive on salasanasuojattu. Työkoneella on tarvittavat suojaukset.

10. Tarkastusoikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä WesArtin studiolle tai postitse osoitteeseen: WesArt tilauskuvaamo, Riistatie 6, 90450

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kuvia saatetaan käyttää nimettömänä WesArtin markkinoinnissa ja some-kanavissa jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt. Tästä menee tieto asiakkaalle sähköpostilla tai printattuna koevedosten mukana.